Enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği arasında bir denge bulmak

"

Dünya, uluslararası ekonomi ve enerji politikasında yükselen enerji fiyatları, kesintiye uğramış tedarik zincirleri ve küresel endüstriyel üretim üzerinde büyük bir etki yaratan bir dönüm noktası yaşıyor. Aynı zamanda, artan sayıda üretici iklim değişikliğiyle mücadele için üzerine düşeni yapıyor. Dünyanın bu alanda hızlı çözümlere ihtiyacı var: politik, ekonomik ve teknolojik. HANNOVER MESSE 2022 ideal noktadadır.