FANUC’un karanlık fabrikasında robotların üreticisi robotlar

Fabrika otomasyonu geliştikçe yenilikçi metotlar ve bu alanda ortaya çıkan teknolojiler birçok sektörün üretimini değiştiriyor. Bu yönüyle insan gücüne ihtiyaç duymayan karanlık fabrika uygulaması da verimliliği artırarak yüksek vasıflı çalışanların teknik bilgi ve becerilerini daha yetkin işlerde kullanmasına olanak tanıyor.

Sürdürülebilir dünyaya giden yol evlerimizde başlıyor

Uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya ÇEVKO Vakfı’nın, Dünya Geri Dönüşüm Haftası için yayınladığı mesajda, sürdürülebilir bir dünya için büyük önem taşıyan geri dönü şümün, toplumun farklı kesimlerini kapsayan çok paydaşlı bir süreç olduğuna ve sürecin başlangıç noktasını bireylerin oluşturduğuna vurgu yapıldı.

TÜM Haberler

TÜM HABERLER